Vrijwilligers

Een verhaal dat verteld moet worden.

Waarom vrijwilligerswerk

In onze samenleving, waarin verzorgings- en verpleegtehuizen meer en meer zullen gaan verdwijnen, en waarin wij steeds minder tijd zullen hebben om voor elkaar te zorgen, zal een hospice een steeds belangrijkere plaats gaan innemen. In een hospice wordt kwaliteit geboden, er is zorg op maat, respect voor de eigen wensen van de gast en er is tijd voor alles wat hij of zij nodig heeft. Dit is mogelijk omdat een hospice op vrijwilligers draait, die voor een sfeer zorgen zoals thuis, een hospice is dus geen minikliniek, maar een huis waar de bewoner zich thuisvoelt.
Klik op foto
Wie kan vrijwilliger worden
Om vrijwilliger te worden in een hospice hoeft u geen specifieke vooropleiding te hebben. U moet in staat zijn om “uzelf weg te cijferen” tijdens de uren dat u hier werkt. Het hart op de juiste plaats hebben. “Er zijn” zoals de Vereniging voor Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) dit noemt. De motivatie is om met de gasten in hun laatste levensfase te willen meelopen. Dit kan zijn door fysieke hulp en zorg rondom het bed (ter ondersteuning van de professionele zorg) of door een goed gesprek. Voor alle vrijwilligers geldt dat zij, als zij in de hospice aan de slag zijn gegaan, een basiscursus volgen.

 

De (medische) zorg in het hospice
De (medische) zorg in het hospice bestaat uit een aantal disciplines: een arts, de thuiszorg, de mantelzorg (familie, vrienden) en de vrijwilliger. De gast houdt in principe zijn of haar eigen huisarts. Wanneer deze de terminale zorg niet kan leveren kan het hospice bemiddelen bij het vinden van een huisarts. De thuiszorg, die zorg op maat aan elke bewoner levert, geeft alle verpleegkundige zorg. Vrijwilligers worden ook ’s nachts ingezet.

 

De rol van de vrijwilliger
De vrijwilligers zijn van cruciaal belang voor het hospice. Een vrijwilliger is een gewaardeerde kracht naar wie geluisterd wordt en die een belangrijke functie heeft in het dagelijks reilen en zeilen van het hospice. Dit betekent dat zij/hij samen met de andere vrijwilligers gastvrouw/gastheer is.

 

Ben u geïnteresseerd om als vrijwilliger bij het hospice aan de slag te gaan, hieronder staat wat wij van u verwachten en wat het hospice u te bieden heeft.

 

DE TAAK VAN DE VRIJWILLIGER

Voor de bewoners:
 • In de breedste zin van het woord er zijn voor de gast
 • Een huiselijke sfeer creëren
 • Een luisterend oor bieden, aan het bed zitten
 • Helpen bij eten en drinken
 • De gast in en uit bed helpen
 • Assisteren van de thuiszorg bij de lichamelijke verzorging
Voor de naasten:
 • Een huiselijke sfeer creëren
 • Informeren over de gang van zaken in het hospice
 • Communiceren tussen de gasten en de naasten
 • Emotionele opvang
Voor het huis:
 • Zorg voor het algemene huishouden (geen zwaar werk!)
Opleiding en training:
U volgt een basiscursus als u bent begonnen met het werken in het hospice

 

Wat verwachten wij:
 • Deelname aan de basiscursus
 • Regelmatig volgens van de themabijeenkomsten
 • Beschikbaarheid van 1 dagdeel van 4 uur per week
 • Kunnen omgaan met emotionele situaties
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Kunnen samenwerken
Wat bieden wij:
 • Cursussen op het gebied van Palliatieve Zorg
 • Bijeenkomsten op het gebied van Palliatieve Zorg
 • Begeleiding
 • Een prettige werkomgeving
 • Ongevallen- en WA-verzekering tijdens het werk
Tot slot
U werkt niet alleen, maar zoveel mogelijk in een team van twee. Er is een coördinator die u begeleidt en met wie u uw werkzaamheden bespreekt. De coördinator is verantwoordelijk voor het werk van de vrijwilligers en daarom is deze aanwezig of te bereiken tijdens de diensten van de vrijwilligers.

 

Als u een helpende hand wilt bieden nodigen wij u uit om u op te geven door een inschrijfformulier hier te downloaden en op te sturen of door telefonisch contact op te nemen: tel. 010-32 00 789.

Anbi/Privacy

Hospice de Reggestroom voldoet aan de voorwaarden, die worden gesteld aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Lees meer
anbi/privacy
steunons

Steun ons

Mogen wij ook op uw steun rekenen voor deze onmisbare voorziening?

 

U kunt uw bijdrage overmaken naar
rekeningnummer:
NL87 RABO 0138 7341 94
t.n.v. Hospice de Reggestroom.

Fotoboek

Bekijk het fotoboek voor een impressie van
Hospice De Reggestroom. Fotoboek
fotoboek

Anbi/Privacy

Hospice de Reggestroom voldoet aan de voorwaarden, die worden gesteld aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Lees meer
anbi/privacy
steunons

Steun ons

Mogen wij ook op uw steun rekenen voor deze onmisbare voorziening?

 

U kunt uw bijdrage overmaken naar
rekeningnummer:
NL87 RABO 0138 7341 94
t.n.v. Hospice de Reggestroom.

Fotoboek

Bekijk het fotoboek voor een impressie van
Hospice De Reggestroom. Fotoboek
fotoboek
Fotografie Marcel de Graaf