Hospice

Een verhaal dat verteld moet worden.

Een terminale zorgomgeving zonder banden en verplichtingen

Klik op foto
Het hospice biedt de gasten, hun naasten, de professionele en de vrijwillige zorgverleners alle faciliteiten van een palliatieve zorgomgeving aan. Dit hospice biedt een omgeving waar je rustig en waardig kunt sterven. Het hospice wordt volledig onafhankelijk geëxploiteerd, is niet verbonden aan een ziekenhuis of andere zorginstelling en drijft bijna geheel op vrijwilligers. De professionele zorg wordt geleverd door gecontracteerde zorgorganisaties die u zelf kiest. Het hospice is bestemd voor mensen die medisch gezien geen genezing meer kunnen verwachten en waarvan de prognose is dat zij binnen drie maanden zullen overlijden. Deze gasten zijn afkomstig vanuit het ziekenhuis, het verzorgingshuis of de thuissituatie.

 

De zorg richt zich o.a. op het verlichten van de pijn en het verbeteren (of behouden) van de levenskwaliteit. Er wordt ondersteuning geboden om de gast te helpen zo actief mogelijk te leven tot aan het sterven. De zorg biedt familie en naasten ondersteuning bij het omgaan met de situatie aan het sterfbed en in de periode van rouw na het overlijden.

 

Binnen deze zorg wordt intensief samenwerkt tussen de eigen huisarts van de gast, verpleegkundigen, paramedici (fysiotherapie, ergotherapie) en kan psychologische, pastorale en maatschappelijke zorgondersteuning worden aangeboden. In het hospice hebben vrijwilligers de rol van gastvrouw/gastheer. Zij nemen ook huishoudelijke en verzorgende taken waar. Vanzelfsprekend kan de mantelzorg een aandeel blijven leveren in de zorg.

 

Hospice De Reggestroom is aangesloten bij zowel de VPTZ als de Netwerken Palliatieve Zorg Twente. De VPTZ is de koepelorganisatie voor organisaties in de palliatieve terminale zorg door vrijwilligers. Als lid van de VPTZ en het Netwerken Palliatieve Zorg Twente staan wij voor optimale palliatieve zorg voor onze gasten.

Anbi/Privacy

Hospice de Reggestroom voldoet aan de voorwaarden, die worden gesteld aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Lees meer
anbi/privacy
steunons

Steun ons

Mogen wij ook op uw steun rekenen voor deze onmisbare voorziening?

 

U kunt uw bijdrage overmaken naar
rekeningnummer:
NL87 RABO 0138 7341 94
t.n.v. Hospice de Reggestroom.

Fotoboek

Bekijk het fotoboek voor een impressie van
Hospice De Reggestroom. Fotoboek
fotoboek

Anbi/Privacy

Hospice de Reggestroom voldoet aan de voorwaarden, die worden gesteld aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Lees meer
anbi/privacy
steunons

Steun ons

Mogen wij ook op uw steun rekenen voor deze onmisbare voorziening?

 

U kunt uw bijdrage overmaken naar
rekeningnummer:
NL87 RABO 0138 7341 94
t.n.v. Hospice de Reggestroom.

Fotoboek

Bekijk het fotoboek voor een impressie van
Hospice De Reggestroom. Fotoboek
fotoboek
Fotografie Marcel de Graaf